flyer web2

El projecte consisteix a fer una exposició artística/audiovisual sobre els trastorns neurològics en col.laboració amb associacions implicades a la primavera/estiu del 2016.

Vull introduir-me, investigar i conèixer aquestes persones per després experimentar i plasmar tota aquesta energia que he obtingut en els meus treballs. A l’exposició hi haurà a més dels quadres fotografies i vídeos, explicant els treballs i com m’ he involucrat amb les persones de les associacions.

M’agradaria que ells imposessin la seva essència als quadres, i després jo unir el seu món amb el meu, així deixar-ho immortalitzat en una obra comuna i expressar la seva fictícia realitat en la qual ells són feliços.

La venda dels quadres aniràn destinades a repartir entre les 3 associacions escollides.

 

No és només una simple exposició de quadres, és quelcom més profund amb el qual ajudar a persones, enriquirà la meva ànima i m’ajudarà a créixer artísticament

 
 
 
 
 
 
El projecte artístic consisteix amb una sèrie de 10 quadres amb dues mides diferents:

  • 7 de tipus panoràmic 110×80 cm

La sèrie de quadres panoràmics consistirà en set quadres únics, cadascun començat per una persona diferent, amb la seva essència i acabat per mi. Simbolitzarà l’estat d’ànim de les persones, alegria, tristesa, etc..
Representat cada quadre per un color i jugant així, amb la psicologia i les connotacions dels colors.

  • 3 de tipus verticals de mides grans 180×150 cm

La resta de quadres seran de mides grans, verticals i on podré representar lliurement tota la força de l’expressionisme.
Amb una textura especial, una llum imponent i dinamisme.

  1. Una psicologia del cervell
  2. Una mirada
  3. La memòria

amp1-300x300@2xCastellano

El proyecto consiste en hacer una exposición artística/audiovisual sobre los trastornos neurológicos en colaboración con asociaciones implicadas en la primavera/verano de 2016.

Quiero introducirme, investigar y conocer estas personas para luego experimentar y plasmar toda esa energía que he obtenido en mis trabajos. En la exposición habrá además de los cuadros fotografías y vídeos, explicando los trabajos y como me he involucrado con las personas de las asociaciones.Me gustaría que ellos impusieran su esencia a los cuadros, y luego yo unir su mundo con el mío, así dejarlo inmortalizado en una obra común y expresar su ficticia realidad en la que ellos son felices.Me gustaría que ellos impusieran su esencia a los cuadros, y luego yo unir su mundo con el mío, así dejarlo inmortalizado en una obra común, y expresar su ficticia realidad en la que ellos son felices.

La venta de los cuadros irán destinadas a repartir entre las 3 asociaciones escogidas.

 

English

The project involves making an art exhibition/audiovisual neurological disorders in collaboration with associations involved in Spring/Summer 2016.

I introduced myself, to investigate and find these people then experiment and capture all that energy I have achieved in my work. In the exhibition there will be more pictures of photographs and videos explaining the work and how m I have people involved with associations.I wish they impose their essence to the pictures, and then I joined her with my world and leave it immortalized in a common work and expressed his fictional reality in which they are happy.
I wish they impose their essence to the pictures, and then I joined her with my world and leave it immortalized in a common work and expressed his fictional reality in which they are happy.

The sale of the paintings will be designed to be shared among the three associations chosen.

 

Promoció / Advertising

 

 


 

Donations/Donaciones

banner2_

Donate!!

Per la viabilitat del projecte és importantíssim les donacions, amb el que podràs contribuir perquè els costos dels materials siguin per a una bona causa.

Para la viabilidad del proyecto es importantísimo las donaciones, con el que podrás contribuir para que los costes de los materiales sean para una buena causa.

For the project’s viability is important donations, with which you can contribute to the costs of the materials are for a good cause.