Amb les teves donacions contribuiràs a que els projectes de sansò_art es facin realitat! Moltes Gràcies !!
With your donation you contribute to projects sansò_art succeed! Many Thanks !!
Con tus donaciones contribuirás a que los proyectos de sansò_art se hagan realidad! Muchas Gracias!!


 

Project Name: Records en L’aigua  

donate

Click!

Estat/Status: open 
Data límit/Close Project: 01-06-2016
Necessito/Need: 1.344 eur
Obtingut/Obtained: 45 eur